Kontakt

Vanđela Tome br.5

11010 Beograd

U neposrednoj blizini TC Stadion.

Pun naziv : Udruženje za mlade I studente sa invaliditetom
Matični broj: 28137184
Skraćeni naziv: UMSI
PTT broj i naziv mesta: 11010 Beograd
Ulica i broj: Vanđela Tome br. 5
Tekući račun: 170-0030034046000-51 Unicredit banka, 840-22580763-20 Trezor
Poreski identifikacioni broj: 108423576
Šifra delatnosti: 9499
Broj telefona: 011/40-61-417
Broj faksa: 011/40-61-417
E-mail:
umsi.bg@gmail.com

Radno vreme udruženja je svakog radnog dana od 09 do 16h

Podrška studentima ponedeljak,sreda I petak od 10 do 14h.