Obaveštenje

Poštovane/poštovani,

Republičko udruženje studenata sa hendikepom želi da pokrene projekat koji će se baviti kreiranjem elektronskog učenja. Molimo vas da izdvojite minut vremena i popunite upitnik koji se nalazi na ovom linku:

Unapred vam se zahvaljujemo na doprinosu i saradnji.

Vaš RUSH - Republičko udruženje studenata sa hendikepom