Servis podrške

Servisi podrške koje pruža Udruženje za mlade i studente sa invaliditetom:

-Informisanje o dostupnosti fakulteta i njihovih sadržaja za studente sa                                                                        invaliditetom kroz vršnjačke, telefonske, e-mail I internet konsultacije;

- Informisanje uprava fakulteta i univerziteta o načinima prilagođavanja nastavnih i drugih sadržaja studentima sa invaliditetom;

- Zastupanje ( molbe, žalbe, dopisi upućeni upravama fakulteta za poboljšanje položaja studenata sa invaliditetom);

-Dostupna literatura- podrška studentima u prilagođavanju literature njima odgovarajućim formatima ( elektronski, audio za studente sa oštećenjem vida itd);

- Rad sa članovima udruženja, predstavnicima univerzitetskih i drugih institucija;

- Pružanje personalne asistencije...

 

 

Servise podrške pružaju i naši prijatelji iz Niša i Kragujevca

 

   USH Niš                                                                                                                USH Kragujevac

   Branka Miljkovića br.1                                                                                 Svetozara Markovića br.7

   Mesna zajednica Medijana kancelarija br.2                                               034/330-547;065/252-4570

   063/779-6251                                                                                                 e-mail: ush_kg@yahoo.com

   e-mail: nush018@gmail.com