O nama

Udruženje za mlade i studenate sa invaliditetom je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, koje se bori za ostvarivanje i poštovanje ljudskih prava i izjednačavanje mogućnosti mladih i studenta sa invaliditetom. Udruženje je osnovano 2014. godine na neodređeno vreme.