Projekti

“Aplikacijom do diplome”

Projekat koji podržan od strane Ministarstva za rad, zapošljavane, boračka I socijalna pitanja, koji se trenutno sprovodi. Projektom Aplikacijom do diplome, predviđena je izrada  aplikacije o dostupnosti fakulteta, studentskih domova i restorana za ishranu studenata  (menzi) u tri univerzitetska centra u Beogradu, Nišu i Kragujevcu. Naše Udruženje želi da olakša upis i unapredi kvalitet studiranja mladih sa invaliditetom u Srbiji. Aplikacija služi da predstavi (na lak i jednostavan način) gde sve postoje uslovi za studiranje osoba sa invaliditetom (aplikacija  sadrži fotogrfije dostupnih fakulteta, domova i menzi).

Takođe je pokrenut jedinstveni portal  „INFO CENTAR“ gde se na jednom mestu mogu dobiti sve informacije koje su od značaja za osobe sa invaliditetom i to:

·         Informacije koje se odnose na obrazovanje;

·         Pristupačni objekti;

·         Servisi podrške koje pruža naše Udruženje;

·         Socijalni servisi;

·         Zakoni i propisi koji su od značaja za osobe sa invaliditetom.

 

“Personalni asistenti”

Služba podrške osobama sa invaliditetom, je još jedan projekat u nizu koji je podržan od strane Nacionalne službe za zapošljavanje i IPA fonda EU. U okviru ovog projekta, Udruženje je zaposlilo tri osobe koje su svakodnevno obavljale personalnu asistenciju. Nakon četiri meseca, projekat je uspešno završen na obostrano zadovoljstvo korisnika i pružaoca usluge. Projekat je sproveden u periodu od 01.08.2017 do 30.11.2017 god.

 

“Personalni asistenti u službi podrške osobama sa invaliditetom”

Projekat koji je finansiran od strane Nacionalne službe za zapošljavanje, trajao je četiri meseca, a Udruženje je angažovalo sedam personalnih asistenata. Personalni asistenti su svakodnevno obavljali podršku osobama sa invaliditetom koji su bili zaposleni u Udruženju. Projekat je sproveden u periodu od 01.07.2017 do 30.10.2017. god.

 

“Mi možemo”

Projekat se realizuje preko “Javnih radova”, a u saradnji sa Nacioinalnom službom za zapošljavanje. Projekat ima za cilj da se mlade osobe sa invaliditetom aktivno I ravnopravno uključuju u sve društvene tokove i na taj način proširuju granice sopstvenog delovanja. Angažovano je sedam osoba sa invaliditetom u okviru projekta, a projekat je sproveden u periodu od 10.04.2017 do 09.08.2017. god.

 

„Izjednačavanje mogućnosti u visokom obrazovanju kroz servise podrške za mlade i studente sa hendikepom”.

Projekat je podržan od strane Ministarstva za rad, zapošljavane, boračka I socijalna pitanja, I odvija se tokom cele godine kroz dva vida podrške

Servis podrške u visokom obrazovanju: Informisanje studenata sa hendikepom o dostupnosti fakulteta i njihovih sadržaja za studente sa hendikepom; Informisanje fakultetskih i univerzitetskih uprava o načinima i mogućnostima kreiranja dostupnog i inkluzivnog visokog obrazovanja; Zastupanje pred upravama (molbe, žalbe, dopisi upućeni upravama za poboljšanje položaja studenata sa hendikepom); Rad sa članovima udruženja, predstavnicima univerzitetskih i drugih institucija;  (kancelarija UMSI, utorak, četvrtak od10h do 14h 10- 20 korisnika).

Petak otvoreni dan – podrazumeva organizovanje kreativno-psiholoških i komunikativnih radionica za osnaživanje mladih sa hendikepom sa ciljem predstavljanja mogućnosti za studiranje i postojećih servisa, razmene ideja i diskutovanja inicijativa i filozofije inkluzivnog obrazovanja i ljudskih prava, ili sticanje određenih veština (pisanje radne biografije i sl.) kao i obuke za rad sa skenerima i optičko prepoznavanje teksta,  u kojima učestuvuju članovi i članice i ostali zainteresovani mladi sa hendikepom i bez hendikepa, četiri puta mesečno.