Pravni fakultet

SEDIŠTE I ADRESA Jovana Cvijića br. 1, Kragujevac
TELEFON 034/ 306 500

Ispred zgrade postoji rampa koja ne odgovara standardima o izgradnji rampi. Unutrasnjost zgrade je nedostupna.

Prilaz zgradi Pravnog fakulteta
Prilaz zgradi Pravnog fakulteta