Studentski dom ”Vita Janić”

Radoja Domanovića 1
Telefon: 034/ 336 065, Faks: 034/ 370 036


Stdentski dom ima juednu rampu na ulazu u studenstku menzu. U prvom paviljonu postoji lift. Drugi paviljon takođe ima rampu na samom ulazu,međutim posle te rampe kretanje za osobe korisnike kolica se završava jer su stepenice svugde.

Lift u prvom paviljonu
Lift u prvom paviljonu
Rampa na ulazu u menzu
Rampa na ulazu u menzu
Rampa na ulazu u drugi paviljon
Rampa na ulazu u drugi paviljon