Biblioteka grada Beograda

Adresa: Knez Mihajlova 56, Stari Grad
Telefon: 011 2024 011

Biblioteka poseduje rampu na ulazu u zgradu, čitaonicu u prizemlju, gde je i pristupačan toalet. Određen
broj knjiga u Biblioteci je prilagođen slabovidim osobama- izdanja su u krupnoj štampi, a Biblioteka
je u procesu nabavljanja indukcione petlje za gluve. Biblioteka grada Beograda sarađuje sa Bibliotekom
Saveza slepih Srbije ‘’Dr Milan Budimir’’.

Pri učlanjenju u Biblioteku grada Beograda, studenti ostvaruju pravo na popust od 20%, uz EYCA licencu
na studentskoj kartici. Osobe sa hendikepom ostvaruju pravo na besplatno članstvo.

Biblioteka poseduje rampu na ulazu u zgradu
Biblioteka poseduje rampu na ulazu u zgradu