Beograd

Biblioteka Saveza slepih Srbije "Dr Milan Budimir"

Adresa: Jevrejska 24, Stari Grad
Telefon: 011 2630 969
E-pošta: sssbiblio@gmail.com

Biblioteka poseduje preko 50.000 knjiga na Brajevom pismu, kao i preko 7.000 naslova u audio formatu.
Da bi studenti mogli da koriste usluge Biblioteke potrebno je da prvo postanu članovi Saveza slepih.
Studenti mogu doneti i udžbenike (određena poglavlja) na snimanje, s tim što je potrebno da materijali
budu u štampanoj verziji (ne u formi rukopisa).

Narodna biblioteka Srbije

Adresa: Skerlićeva 1, Vračar (prekoputa Hrama Svetog Save)
Telefon: 011 2451 242

Biblioteka poseduje rampu na ulazu u zgradu, kao i lift i pristupačan toalet za osobe koje koriste kolica.
U samoj zgradi se nalaze taktilne table - putokazi na Brajevom pismu. U sastavu Narodne biblioteke Srbije
nalazi se Centar za slepe i slabovide, koji je smešten na galeriji Biblioteke.