Biblioteka Saveza slepih Srbije "Dr Milan Budimir"

Adresa: Jevrejska 24, Stari Grad
Telefon: 011 2630 969
E-pošta: sssbiblio@gmail.com

Biblioteka poseduje preko 50.000 knjiga na Brajevom pismu, kao i preko 7.000 naslova u audio formatu.
Da bi studenti mogli da koriste usluge Biblioteke potrebno je da prvo postanu članovi Saveza slepih.
Studenti mogu doneti i udžbenike (određena poglavlja) na snimanje, s tim što je potrebno da materijali
budu u štampanoj verziji (ne u formi rukopisa).

Audio knjige se mogu iznositi iz Biblioteke - do 5 naslova na period od mesec dana (udžbenici za studente
i na duži vremenski rok). Za iznajmljivanje knjiga na Brajevom pismu ne postoje vremenska ograničenja za
izdavanje. Članovi biblioteke mogu se registrovati i na sajtu http://savezslepih.org.rs/biblioteka i dobiti pristup
onlajn biblioteci.

Knjige na Brajevom pismu
Knjige na Brajevom pismu
Studio za snimanje materijala u audio formatu
Studio za snimanje materijala u audio formatu
Knjige u audio formatu
Knjige u audio formatu