Narodna biblioteka Srbije

Adresa: Skerlićeva 1, Vračar (prekoputa Hrama Svetog Save)
Telefon: 011 2451 242

Biblioteka poseduje rampu na ulazu u zgradu, kao i lift i pristupačan toalet za osobe koje koriste kolica.
U samoj zgradi se nalaze taktilne table - putokazi na Brajevom pismu. U sastavu Narodne biblioteke Srbije
nalazi se Centar za slepe i slabovide, koji je smešten na galeriji Biblioteke.

Centar raspolaže sa 5 računara, štampačem za štampanje teksta na Brajevom pismu,
3 Plextalk uređaja (koji se koriste za reprodukciju i snimanje govora), 2 Brajeva displeja (uređaja koji
prikazuju tekst sa ekrana na Brajevom pismu), kao i miševima za uvećanje standardno štampanog teksta.
Takođe, korisnicima su na računarima na raspolaganju i softveri za slepe: aplikacija Jaws 12 (za čitanje
teksta na engleskom jeziku sa ekrana) i aplikacija AnReader (govorni softver za srpski jezik).

Studenti sa oštećenjem vida mogu koristiti besplatno građu i usluge Centra ponedeljkom i četvrtkom,
u vremenu od 8:00- 18:00 časova. Moguće je rezervisati korisničko mesto i do 21 čas, a ovu rezervaciju je
potrebno zakazati dan unapred slanjem mejla na adresu css@nb.rs

Centar za slepe i slabovide
Centar za slepe i slabovide