Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković"

Adresa: Bulevar kralja Aleksandra 71
Telefon: 011 3370 509

Od marta 2015. godine u Biblioteci postoji robot- skener koji prebacuje knjige u digitalni format- 2.500
strana u roku od sat vremena. Radom skenera, knjige će iz slike biti prebačene u tekst, koji studenti potom
mogu slušati pomoću govornog softvera na svojim računarima.

Univerzitetski centar za studente sa hendikepom i čitaonice u prizemlju Biblioteke
Univerzitetski centar za studente sa hendikepom i čitaonice u prizemlju Biblioteke
Rampa na sporednom ulazu u Biblioteku (sa parkinga Biblioteke)
Rampa na sporednom ulazu u Biblioteku (sa parkinga Biblioteke)
Robot-skener
Robot-skener
Taktilna staza za slepe ispred Biblioteke
Taktilna staza za slepe ispred Biblioteke