Saobraćajni fakultet

Fakultet poseduje i funkcionalan lift, a ulazi u slušaonice su u ravni poda.

Rampa na ulazu u zgradu fakulteta. Rampa je veoma strma.
Rampa na ulazu u zgradu fakulteta. Rampa je veoma strma.