Studentski dom "4. april"

Adresa: Vojvode Stepe 320, Voždovac
Telefon: 011 3955 887

Rampa na ulazu u dom
Rampa na ulazu u dom
Rampe u hodniku doma (povezuju ulaz u dom, studentski restoran, studentsku službu, kafeteriju u okviru doma i sobe)
Rampe u hodniku doma (povezuju ulaz u dom, studentski restoran, studentsku službu, kafeteriju u
okviru doma i sobe)
Rampe u hodniku doma (povezuju ulaz u dom, studentski restoran, studentsku službu, kafeteriju u okviru doma i sobe)
Rampe u hodniku doma (povezuju ulaz u dom, studentski restoran, studentsku službu, kafeteriju u
okviru doma i sobe)
Rampa na ulazu u fiskulturnu salu
Rampa na ulazu u fiskulturnu salu
Pristupačne tuš kabine u prizemlju doma
Pristupačne tuš kabine u prizemlju doma
Rampa na sporednim ulazima u dom
Rampa na sporednim ulazima u dom
Pristupačni toalet u prizemlju doma
Pristupačni toalet u prizemlju doma
Pristupačni toalet u prizemlju doma
Pristupačni toalet u prizemlju doma
Rampa na sporednim ulazima u dom
Rampa na sporednim ulazima u dom