Beograd

Fakultet političkih nauka

Fakultet poseduje i funkcionalan lift, kao i 2 Olympus diktafona, laptop i  softvere za slepe i slabovide: Jaws 12 (za čitanje teksta na engleskom jeziku sa ekrana), AnReader (govorni softver za srpski jezik) i ABBYY FineReader 12 Professional (softver za pretvaranje skeniranih dokumenata u izmenljive elektronske fajlove). U planu je i izgradnja lifta u delu zgrade koji se trenutno renovira.

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Fakultet poseduje i 2 indukcione petlje za amplifikaciju govora za osobe oštećenog sluha, Perkins Brajevu pisaću mašinu i softvere za slepe i slabovide: Jaws 12 (za čitanje teksta na engleskom jeziku sa ekrana), AnReader (govorni softver za srpski jezik) i ABBYY FineReader 12 Professional (softver za pretvaranje slike u tekst, izdvajanje tabela i tekstova iz označenih delova). U  zgradi fakulteta nema liftova.

Pravni fakultet

Fakultet poseduje i funkcionalan lift, dva podesiva stola, 2 računara sa softverima za slepe: Jaws 12 (za čitanje teksta sa ekrana na engleskom jeziku), AnReader (govorni softver za srpski jezik), ABBYY FineReader 12 Professional (softver za pretvaranje skeniranih dokumenata u izmenljive elektronske fajlove), kao i Brajev štampač i indukcionu petlju za amplifikaciju govora za osobe oštećenog sluha.